Project management

Leader of consortium:

Palacky University Olomouc

Members of the consortium:

Technical University of Liberec; Institute of Microbiology, ASCR, v.v.i.; AQUATEST Plc.; DEKONTA Plc.; GEOtest Plc.; MEGA Plc.; LAC Ltd.

Person responsible:

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Description:

  • Project management
  • Communication
  • Reporting
  • Control mechanisms

Outputs:

  • zasedání Správní rady centra proběhne 2x ročně (výjezdní zasedání, zpravidla v dubnu a listopadu)
  • zasedání Aplikační rady centra (4x ročně: 2x v termínu výjezdních zasedání společně se zasedáními Správní rady, 2 x v Olomouci – leden, červen)
  • zasedání PM s osobami zodpovědnými za řešení WP (4x ročně: 2x v termínu výjezdních zasedání společně se zasedáními Správní rady, 2x v termínech zasedání Aplikační rady = omezení administrativy)
  • zasedání v rámci jednotlivých WP (4x ročně, dle dohody svolávají vedoucí WP, potřeba 4 zápisů/WP)