Pilotní technologie

WP1: Lokalita Františkovy Lázně – použití povrchově upravených nanočástic železa pro čištění podzemních vod