Biotechnologie

Vedoucí konsorcia:

DEKONTA a.s.

Členové konsorcia:

Univerzita Palackého v Olomouci, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i..

Zodpovědná osoba za řešení balíčku:

Ing. Petra Najmanová

Popis balíčku:

Inovativní bioremediační technologie představují k životnímu prostředí šetrné sanační metody pro dekontaminace persistentních organických (POPs) a dalších polutantů z půd. Tyto metody jsou obvykle založeny na aplikaci, či stimulaci alochtonních, či autochtonních mikroorganismů. Tento pracovní balíček se zabývá alternativními inovativními metodami tj. metodou mykoremediace a metodou kompostování. Metoda mykoremediace představuje bioaugmentační techniku založenou na aplikaci ligninolytických hub, které produkují extracelulární degradativní enzymy s nízkou substrátovou specifikou. Ligninolytické houby jsou známy i svojí schopností dále rozkládat primární transformační produkty (chinony, hydroxyl deriváty, chlorbenzoové kyseliny a další) a snižovat ekotoxicitu a endokrinní aktivitu. Metoda kompostování je založena na aktivitě obrovského množství nespecifických druhů bakterií a hub. Kompostovací proces díky své ekologické robustnosti a různorodosti výskytu bakterií a saprofytických hub představuje velmi perspektivní a ekonomicky relevantní metodu pro bioremediace organopolutantů.

Přirozeně se vyskytující mikroorganismy budou testovány pro vývoj technologií bioremediace persistentních organických polutantů (POP). Ze sledovaných POP budou zahrnuty zejména polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a zvláště polychlorované bifenyly (PCB), pro které se ukazují tyto organismy jako jedny z nejefektivněji a nejrychleji degradujících. MBU ve spolupráci s UPOL vyvíjejí a optimalizují nové biotechnologické sanační metody a firmy DEKONTA a AECOM, díky svým kapacitám a vybavení, tyto metody testují v poloprovozních a provozních měřítkách.

Hlavním cílem tohoto pracovního balíčku je vývoj, testování a optimalizace biotechnologických sanačních metod (mykoremediace a kompostování) z hlediska biodegradací POPs (PAU a PCB), známých a rozšířených endokrinně aktivních látek (zejména xenoestrogennů), eventuelně dalších látek ze skupiny farmak, či např. bromovaných zhášečů hoření.

Výstupy:

  • Vývoj a optimalizace technologie mykoremediace pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty v poloprovozních podmínkách.
  • Vývoj a optimalizace technologie kompostování pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty v poloprovozních podmínkách.

deposit pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini jokerapp678 agen slot online link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan link slot gacor slot gacor hari ini