Kombinované technologie

Vedoucí konsorcia:

Technická univerzita v Liberci

Členové konsorcia:

Univerzita Palackého v Olomouci, AQUATEST a.s., GEOtest a.s., LAC s.r.o.

Zodpovědná osoba za řešení balíčku:

Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc.

Popis balíčku:

Nanotechnologie i biotechnologie představují progresivní metody čištění vod. V rámci řešení pracovního balíčku jsou vyvíjeny a ověřovány technologie využívající souběžných účinků biotických a abiotických redukčních činidel (například nanočástice kovového železa + biosurfaktanty) za účelem čištění podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky. Kombinované technologie mohou přinést řadu benefitů od zvýšené účinnosti, snížené ekonomické náročnosti až po synergický efekt jednotlivých technologických kroků. Pracovní balíček je tedy orientován na vývoj a testování kombinovaných technologií využívajících aplikaci moderních oxidativních nanomateriálů, reduktivních nanomateriálů, biotechnologií či nanovláken.

Pro ověření vyvíjených kombinovaných technologií jsou použity nanomateriály vyvinuté v rámci WP1 (nanočástice kovového železa s vhodnými povrchovými modifikacemi), WP2 (sloučeniny železa ve vysokých oxidačních stavech) a WP4 (nanočástice kovového stříbra) v kombinaci s vhodnými preparáty pro podporu bioremediace. Aplikační potenciál výsledku je zejména v účinnější sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými eteny (příp. i dalšími uhlovodíky) při nižších nákladech a kratší době sanace v porovnání s použitím dané nanotechnologie či bioremediační technologie. Technologie může mít mimořádně široký potenciál s ohledem na typy vod a škálu kontaminantů, neboť se jedná o environmentálně akceptovatelné kompozity použitelné i k in-situ sanacím znečištěných podzemních i povrchových vod i půd. UPOL je zodpovědná za laboratorní vývoj nanomateriálů a kombinovaných nano-bio materiálů včetně komplexní velikostní, morfologické, povrchové, strukturní a chemické charakterizace. TUL provádí veškeré testy reaktivity, migrace, kinetiky a účinnosti těchto materiálů na modelových i reálných vodách. TUL se podílí také na přípravě technologie aplikace vyvinutých technologií. LAC vyvíjí poloprovozní a provozní jednotky pro výrobu nanomateriálů a kombinovaných materiálů a také reaktorů pro aplikace těchto technologií v poloprovozním a provozním měřítku. Společnosti AQUTEST a GEOTEST následně testují vyvinuté technologie v pilotních aplikacích a jsou zodpovědné za implementaci těchto technologií na trh.

Pracovní balíček WP5 si klade za cíl i vývoj, optimalizaci a ověření kombinovaných (reduktivně-sorpční, oxidačně-sorpční, reduktivně-antimikrobiální) technologií čištění pitných, odpadních a podzemních vod.

Výstupy:

  • Technologie kombinace bio-nano reduktivní dehalogenace kontaminovaných podzemních vod, oxidačně-sorpčního čištění povrchových vod a reduktivně-antimikrobiální čištění pitných a odpadních vod, včetně vývoje poloprovozního zařízení pro aplikaci kombinovaných technologií u konkrétních typů znečištění
deposit pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini jokerapp678 agen slot online link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan link slot gacor slot gacor hari ini