Reduktivní technologie

Vedoucí konsorcia:

AQUATEST a.s.

Členové konsorcia:

Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v LiberciDEKONTA a.s., GEOtest a.s., MEGA a.s., LAC s.r.o.

Zodpovědná osoba za řešení balíčku:

Ing. Irena Šupíková, Ph.D.

Popis balíčku:

Technologie založené na reduktivním účinku nanočástic kovů (především nanočástic kovového železa) pro sanace podzemních, odpadních a povrchových vod. Tyto technologie jsou účinné pro nejrůznější typy kontaminace, jsou relativně rychlé a mají velmi malé negativní vlivy na životní prostředí. Z tohoto pohledu se jedná o moderní sanační techniky s velkou přidanou hodnotou. Bylo prokázáno, že nanočástice kovového železa jsou schopny odstranit více než 70 různých látek, kontaminujících životní prostředí, mezi které patří chlorované uhlovodíky, nitroderiváty, herbicidy, některé těžké kovy, arsén, radionuklidy.
V rámci pracovního balíčku jsou tyto technologie rozvíjeny a optimalizovány, stěžejní část představuje ověřování technologií na různých lokalitách. UPOL se zabývá vývojem daných nanomateriálů, jejich komplexní charakterizací po stránce fyzikálně-chemických vlastností. TUL je zodpovědná za testování materiálů v laboratoři z hlediska reaktivity, migrace a možného negativního vlivu na životní prostředí. LAC zodpovídá za výrobu nanomateriálů v množstvích potřebných pro pilotní ověření (případně pro plné nasazení) na lokalitách a v případě úspěšné aplikace i za zavedení jeho výroby. AQUATEST je zodpovědný za schéma pilotních aplikací a jejich vyhodnocení (společně s jednotlivými aplikátory) a vytváří požadavky na ovlivnění vlastností finálního produktu. Ostatní členové konsorcia testují vyvinuté materiály na lokalitách s různým typem znečištění, v různém geologickém prostředí a s různými typy vod.
Hlavním cílem tohoto pracovního balíčku je zavedení ekonomicky efektivní a ekologicky šetrné technologie na bázi modifikovaných nanočástic kovového železa pro čištění vod.

Výstupy:

  • Vývoj, optimalizace a poloprovozní/provozní výroba kovových nanočástic (zejména nanočástic kovového železa) s řízenými vlastnostmi a funkcionalizovanými povrchy (biosurfaktanty a pod.).
  • Technologie použití nanočástic kovového železa s řízenými vlastnostmi k čištění povrchových a podzemních vod na modelových lokalitách (podzemní vody, průmyslové odpadní vody a povrchové vody), dále pro čištění kalů, pevných odpadů a pro redukčně-bioremediační aplikace spojené s čištěním vod.
deposit pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini jokerapp678 agen slot online link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan link slot gacor slot gacor hari ini